The Coca-Cola Company Privacy Policy

Last Updated: 1 July 2014

Anda dimaklumkan bahawa maklumat peribadi anda akan dikumpulkan dan diproses mengikut Dasar Privasi ini yang berfungsi sebagai Notis Perlindungan Data Peribadi kami kepada anda.

Syarikat Coca-Cola dan syarikat-syarikat yang bersekutu dengannya mengambil berat tentang isu-isu peribadi dan kami ingin anda mengetahui bagaimana kami akan mengumpul, menggunakan dan mendedahkan maklumat-maklumat. Dasar Privasi ini memerihalkan amalan kami yang berkaitan dengan maklumat yang terkumpul melalui aktiviti-aktiviti yang memautkan Dasar Privasi ini dengan laman-laman Web kami ("Laman Web" kami) dan mana-mana laman web mudah alih, aplikasi, widget dan ciri-ciri interaktif mudah alih yang lain (“secara kolektif, “Apps” kami), melalui laman media sosial rasmi kami yang menyatakan kami mengawal (Laman Media Sosial” kami)  dan juga kesemua mesej e-mel berformat HTML yang kami hantarkan kepada anda (secara kolektif, Laman Media Sosial, Apps dan Laman-laman Web, Laman Web)

Penyerahan Data Peribadi anda kepada kami adalah secara sukarela. Walau bagaimanapun, anda dianggap bersetuju dengan terma-terma dan syarat-syarat Dasar Privasi ini setelah anda menyerahkan Maklumat Peribadi anda kepada kami.

MAKLUMAT  PERIBADI

Maklumat-maklumat Peribadi Yang Kami Mungkin Akan Kumpulkan

"Maklumat Peribadi" adalah maklumat yang mengenal pasti anda sebagai individu yang anda telah diberikan kepada kami, seperti:     

.     Nama

·     Nama Pengguna

·     Alamat surat-menyurat (termasuk alamat bil dan penghantaran)

·     Nomor telefon (termasuk nombor telefon rumah dan telefon bimbit)

·     Alamat e-mel

·     Nombor kad kredit dan debit

·     Gambar profil

·     Nombor kad pengenalan

·     Negara tempat tinggal

Dalam sesetengah kes, kami mungkin akan menggunakan perkhidmatan pembayaran pihak ketiga untuk memproses pembelian dan/atau mengumpul derma yang dibuat di laman. Dalam kes-kes ini, maklumat-maklumat peribadi anda akan dikumpulkan oleh pihak ketiga ini dan bukan oleh pihak kami dan akan tertakluk kepada dasar privasi pihak ketiga, dan bukannya Dasar Privasi ini. Kami tidak mempunyai kawalan, dan tidak bertanggungjawab atas penggunaan atau pendedahan Maklumat Peribadi anda oleh pihak ketiga.

Jika anda menyerahkan sebarang Maklumat Peribadi yang berkaitan dengan individu lain kepada kami atau kepada pembekal perkhidmatan kami yang berkaitan dengan Laman, anda dianggap mempunyai kuasa untuk berbuat demikian dan membenarkan kami untuk menggunakan Maklumat Peribadi tersebut selaras dengan Dasar Privasi ini.

Bagaimana Kami Mendapatkan Maklumat Peribadi

Kami dan pembekal perkhidmatan kami mungkin akan mendapatkan Maklumat Peribadi anda melalui pelbagai cara, termasuk :

·    Melalui Laman-laman Web : Kami mungkin akan mengumpul Maklumat Peribadi melalui
     Laman-laman Web, contohnya, semasa anda mendaftar untuk surat berita atau semasa
     membuat pembelian

·    Secara Offline: Kami mungkin akan mengumpul Maklumat Peribadi anda secara offline,
     seperti semasa anda menghubingi perkhidmatan pelanggan

·    Penjejakan Secara Online: Oleh kerana kami tidak mengesan pengguna Laman kami dari
     masa ke semasa dan melalui laman web pihak ketiga, kami tidak akan membalas sebarang
     isyarat pelayar jangan-mengesan

·    Dari Sumber Lain : Kami mungkin akan menerima Maklumat Peribadi anda daripada sumber-sumber lain seperti pangkalan data awam, rakan kongsi pemasaran bersama, platform media sosial, dan juga daripada pihak ketiga yang lain. Contohnya, jika anda memilih untuk menyambungkan akaun media sosial anda ke akaun Laman Web anda, Data Peribadi tertentu akan dikongsikan kepada kami, yang mungkin terdapat sebahagian daripada Maklumat Peribadi profil anda atau rakan-rakan anda.

The Personal Data you provide through the Sites may be combined with Personal Data and Other Information that you provide to us (via online or offline means), that is publicly available, or that we may otherwise obtain online or offline.

Data peribadi yang diberikan melalui Laman boleh digabungkan dengan Data Peribadi dan Maklumat lain yang anda berikan kepada kami (melalui cara dalam online atau offline), yang boleh didapati secara umum, atau yang sebaliknya yang kami boleh dapatkan secara online atau offline.

Bagaimana Kami Mungkin Menggunakan dan Memproses Maklumat Peribadi

Kami mungkin akan menggunakan dan memproses Data Peribadi anda untuk tujuan mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti yang dikemukakan di dalam Laman dan untuk aktiviti perniagaan kami yang termasuk, tetapi tidak terhad kepada yang berikut:      

.   untuk bertindak balas kepada pertanyaan anda dan memenuhi permintaan anda, seperti
    untuk menghantar surat berita atau untuk menjawab soalan-soalan dan komen anda.

·   untuk menghantar maklumat pentadbiran kepada anda, contohnya, maklumat mengenai
    Laman dan perubahan kepada terma-terma, syarat-syarat kami dan dasar-dasar.
    Maklumat ini mungkin penting dengan penggunaan Laman, anda tidak boleh memilih
    untuk tidak menerima komunikasi ini.

·   untuk memproses ganjaran, hadiah, dan derma, seperti mana yang berkenaan.

·   untuk membolehkan anda untuk mengambil bahagian dalam undian, promosi, peraduan
   dan promosi lain dan untuk mengedalikan aktiviti-aktiviti ini. Terdapat beberapa aktiviti
   yang mempunyai peraturan tambahan, yang mungkin mengandungi maklumat tambahan
   mengenai bagaimana kami menggunakan dan mendedahkan Data Peribadi anda, jadi ia
   adalah penting bahawa anda membaca peraturan tambahan dengan berhati-hati.

·   untuk membolehkan anda menghantar mesej-mesej kepada rakan anda di laman. Dengan
    menggunakan fungsi ini, anda memberitahu kami bahawa anda berhak untuk
    menggunakan dan bersetuju memberi kami nama rakan anda dan alamat e-mel, nombor
    telefon, atau maklumat-maklumat kenalan lain.

·   untuk membolehkan anda untuk menghubungi dan dihubungi oleh pengguna lain melalui
    Laman, seperti yang dibenarkan oleh Laman

·   untuk membolehkan anda mengambil bahagian di papan-papan mesej, laman berbual,
    halaman profil dan blog dan lain-lain perkhidmatan yang anda mampu untuk
    menghantar maklumat dan bahan (termasuk kami Media Laman Sosial).

·   Untuk membenarkan anda mengambil bahagian dalam perkongsian sosial, termasuklah
    pautan media sosial secara langsung.

·   untuk tujuan perniagaan kami, seperti analisis dan pengurusan perniagaan kami,
    penyelidikan pasaran, audit, perkembangan produk baru, mempertingkatkan laman
    kami, mempertingkatkan perkhidmatan dan produk kami, mengenal pasti aliran
    penggunaan, menentukan keberkesanan kempen promosi kami, menyesuaikan Laman dan
    kandungan berdasarkan aktiviti anda pada masa lalu, dan mengukur tahap kepuasan
    pelanggan serta  menyediakan perkhidmatan pelanggan (termasuk penyelesaian masalah
   yang berkaitan dengan isu-isu pelanggan)

·  Seperti kepercayaan kami yang perlu atau sesuai bahawa (a) di bawah undang-undang,
   termasuk undang-undang di luar negara tempat tinggal anda; (b) mematuhi dengan
   proses undang-undang; (c) bertindak balas kepada permintaan daripada pihak berkuasa
   awam dan kerajaan termasuk pihak berkuasa awam dan kerajaan di luar negara tempat
   tinggal    anda; (d) untuk menguatkuasakan syarat-syarat dan terma-terma kami;
   (e) untuk melindungi    operasi kami atau mana-mana pihak bersekutu kami;
   (f) untuk melindungi hak-hak, privasi, keselamatan atau harta kami, dan/atau
   pihak-pihak bersekutu kami, anda atau orang ; lain; dan (g) untuk membolehkan kami
   membetulkan keadaan atau menghadkan kerosakkan yang mungkin telah kami alami.

 

Bagaimana Maklumat Peribadi Mungkin akan Didedahkan

Maklumat Peribadi anda mungkin anda didedahkan :

·    Kepada pihak bersekutu kami untuk tujuan seperti yang dinyatakan di dalam Dasar Privasi
     ini

·    Kepada penyedia perkhidmatan pihak ketiga kami yang menyediakan perkhidmatan seperti
     hos laman web, analisis data, proses pembayaran, pelaksanaan pembayaran, penyediaan
     infrastruktur, perkhidmatan-perkhidmatan IT, pengurusan acara dan promosi,
     perkhidmatan pelanggan,perkhidmatan penghantaran e-mel, pemprosesan kad kredit,
     perkhidmatan audit dan perkhidmatan-perkhidmatan yang serupa untuk membolehkan
     mereka menyediakan perkhidmatan.

·    Kepada rakan kongsi strategik pihak ketiga kami di mana kami boleh menghubungankan
     hubungan istimewa di masa hadapan. Oleh kerana pihak-pihak ketiga ini akan
    menggunakan Maklumat Peribadi anda mengikut amalan privasi mereka sendiri, anda perlu
    menyemak laman web mereka untuk maklumat mengenai amalan privasi mereka.

·   Sehubungan dengan promosi, sebagai contoh, pihak ketiga yang juga menaja promosi
   menang segera, peraduan-peraduan dan promosi-promosi lain, untuk menyediakan
   senarai nama-nama pemenang dan negara-negara bermastautin dan/atau mengumumkan
   nama-nama pelawat di Laman-laman (seperti contoh, di blog kami) atau selainnya
   mengikut peraturan-peraturan bagi promosi yang terpakai. Jika terdapat terma-terma dan
   syarat-syarat peraturan yang berkonflik dengan pengendalian konflik Maklumat Peribadi dan
   Dasar Privasi ini, terma-terma dan syarat-syarat akan dipakai

·  Untuk mengenal pasti anda kepada orang yang telah anda hantar mesej melalui Laman.

·  oleh anda, pada papan mesej, laman berbual, halaman profil dan blog dan lain-lain
   perkhidmatan yang di mana anda boleh menghantar maklumat dan bahan
  (termasuk Halaman Sosial Media kami). Sila ambil perhatian bahawa mana-mana maklumat
  yang anda hantar atau dedahkan melalui perkhidmatan ini akan menjadi maklumat awam,
  dan boleh dikongsi dengan pengunjung ke Laman dan kepada orang ramai. Kami menggesa
  anda untuk berhati-hati apabila membuat keputusan untuk mendedahkan Maklumat Peribadi
  anda, atau apa-apa maklumat lain yang dikemukakan.

·  jika anda mengambil bahagian dalam perkongsian sosial (jika anda menyambungkan akaun media sosial anda ke akaun Halaman anda atau log-masuk ke Halaman anda dari akaun media sosial anda), kepada kawan-kawan anda yang berkaitan dengan akaun media sosial anda, kepada pengguna laman web lain dan juga pembekal akaun sosial media anda, yang berkaitan dengan aktiviti perkongsian sosial anda. Contohnya, jika anda mendaftar di Laman dan menggunakan akaun media sosial, kami boleh menghantar mesej pendaftaran generik pada profil media sosial anda, dan jika anda klik butang “like” media sosial di Laman sementara log masuk ke akaun media sosial anda , tindakan anda akan dihantar kepada pembekal media sosial yang terpakai dan mungkin muncul pada profil media sosial anda. Dengan menyambungkan akaun halaman anda dan akaun media sosial anda, anda memberi kuasa kepada kami untuk berkongsi maklumat dengan pembekal akaun media sosial anda dan anda memahami bahawa penggunaan maklumat yang kami kongsi akan ditadbir oleh dasar privasi laman media sosial. Jika anda tidak mahu maklumat peribadi anda dikongsi dengan pengguna lain atau dengan pembekal akaun media sosial, sila jangan sambungkan akaun media sosial anda dengan akaun anda dan Laman tidak mengambil bahagian dalam perkongsian sosial di Laman ini.

·  oleh anda, jika anda mengambil bahagian dalam feed langsung media sosial (yang anda boleh lakukan, sebagai contoh, dengan merujukkan kami dalam pos media sosial anda atau "like" kami pada platform media sosial). Jika anda mengambil bahagian, nama pengguna awam dan foto profil akan dipaparkan di Laman bersama-sama dengan catatan anda.

·  Seperti kepercayaan kami yang perlu atau sesuai bahawa (a) di bawah undang-undang, termasuk undang-undang di luar negara tempat tinggal anda; (b) mematuhi dengan proses undang-undang; (c) bertindak balas kepada permintaan daripada pihak berkuasa awam dan kerajaan termasuk pihak berkuasa awam dan kerajaan di luar negara tempat tinggal anda; (d) untuk menguatkuasakan syarat-syarat dan terma-terma kami; (e) untuk melindungi operasi kami atau mana-mana pihak bersekutu kami; (f) untuk melindungi hak-hak, privasi, keselamatan atau harta kami, dan/atau pihak-pihak bersekutu kami, anda atau orang lain; dan (g) untuk membolehkan kami membetulkan keadaan atau menghadkan kerosakkan yang mungkin telah kami alami.

MAKLUMAT-MAKLUMAT LAIN

Maklumat-maklumat lain Yang Mungkin Kami Kumpul

“Maklumat Lain” adalah maklumat yang tidak mendedahkan identiti khusus anda seperti :

 

·     Maklumat peranti dan pelayar web

·     Maklumat fail pelayan log

·     Maklumat yang dikumpulkan melalui cookies, tag piksel dan teknologi-teknologi lain

·     Data penggunaan applikasi

·     Maklumat demografi dan maklumat lain yang diberikan oleh anda

·     Maklumat lokasi

·     Maklumat yang dijumlahkan

Bagaimana Kami Mungkin Akan Mengumpul Maklumat-maklumat Lain

Kami dan pembekal perkhidmatan pihak ketiga kami mungkin mengumpul Maklumat Lain melalui pelbagai cara, termasuk:

·   Melalui pelayar atau peranti anda: Terdapat maklumat tertentu yang akan dikumpulkan oleh kebanyakan pelayar secara automatik atau melalui peranti anda, seperti alamat Media Access Control (MAC) anda, jenis komputer (Windows atau Macintosh), resolusi skrin, nama sistem operasi dan versi, pengeluar peranti dan model, bahasa, jenis pelayar Internet dan versi, pembekal perkhidmatan, dan nama serta versi Laman (seperti Applikasi) yang anda gunakan. Kami menggunakan maklumat ini untuk tujuan statistik dan juga untuk memastikan bahawa Laman berfungsi dengan baik.

·   Melalui fail log pelayan: "Alamat IP" anda adalah nombor yang diberikan kepada komputer atau peranti yang anda gunakan oleh Pembekal Perkhidmatan Internet (ISP) secara automatik. Apabila pengguna melawat Laman, satu Alamat IP akan dikenalpasti dan akan dilogkan secara automatik ke dalam fail log pelayan kami  bersama-sama dengan masa lawatan dan halaman (-halaman) yang telah dilawati. Pengumpulan Alamat IP adalah amalan standard di Internet dan akan dilakukan secara automatik oleh kebanyakkan laman web. Kami menggunakan alamat IP yang dikumpul untuk tujuan seperti mengira tahap penggunaan Laman, membantu mendiagnosis masalah pelayan, dan pentadbiran Laman. Sila ambil perhatian bahawa kami menganggap bahawa Alamat IP, fail log pelayan dan maklumat-maklumat berkaitan yang lain sebagai Maklumat Lain, kecuali di mana apabila kami diwajibkan untuk melakukan sebaliknya di bawah undang-undang.

·   Menggunakan cookies: Cookies membenarkan pelayan web untuk memindahkan data ke komputer atau peranti bagi tujuan penyimpanan rekod dan tujuan lain. Kami menggunakan cookies dan teknologi lain adalah untuk memberi anda maklumat-maklumat yang lebih sesuai dan memudahkan anda  mendapat akses berterusan dan untuk penggunaan Laman. Jika anda tidak mahu maklumat yang dikumpul melalui penggunaan cookies, terdapat satu prosedur yang mudah dalam kebanyakan pelayar yang membolehkan anda untuk menolak penggunaan cookies. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai cookies, sila layari http://www.allaboutcookies.org/. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai cara kami menggunakan cookies, sila rujuk kepada polisi cookie kami http://www.coca-colacompany.com/our-company/cookie-policy

·   Penggunaan teknologi Adobe Flash (termasuk Objek Flash Tempatan Disimpan ("Flash LSOs") dan teknologi lain yang seumpamanya: Di antara sebab kami mungkin menggunakan Flash LSOs dan teknologi lain adalah untuk mengumpul dan menyimpan maklumat mengenai penggunaan Laman. Jika anda tidak mahu Flash LSOs disimpan di dalam komputer atau peranti anda, anda boleh melaraskan tetapan pemain Flash anda untuk menyekat penyimpanan LSO Flash menggunakan alat terkandung menggunakan Laman Web Panel Penyimpanan Tetapan. Anda juga boleh mengawal Flash LSOs dengan pergi ke Panel Global Storage Tetapan dan mengikuti arahan (yang mungkin termasuk arahan yang menjelaskan, sebagai contoh, bagaimana untuk memadam Flash LSOs sedia ada (yang disebut "maklumat" di laman Macromedia itu), bagaimana untuk mengelakkan Flash LSOs daripada diletakkan pada komputer atau peranti anda tanpa anda diminta, dan (untuk Flash Player 8 dan kemudian) bagaimana untuk menyekat Flash LSOs yang tidak diserahkan dengan pengendali halaman anda berada di pada masa itu). Sila ambil perhatian bahawa tetapan Flash Player untuk menyekat atau menghadkan penerimaan Flash LSOs boleh mengurangkan atau menghalang fungsi beberapa aplikasi Flash, termasuk, berpotensi, aplikasi Flash yang digunakan berkaitan dengan Laman atau kandungan dalam talian kami.

·    Penggunaan tag piksel, isyarat laman, GIF jelas atau teknologi lain yang seumpamanya: Ini boleh digunakan berkaitan dengan beberapa halaman dan mesej e-mel berformat HTML untuk dan juga untuk menjejaki tindakan pengguna Laman dan penerima e-mel, menilai kejayaan kempen pemasaran kami dan mengumpul statistik tentang penggunaan Laman dan kadar tindak balas.

·    Melalui penggunaan satu Applikasi. Apabila anda memuat turun dan menggunakan Applikasi, kami dan pembekal perkhidmatan kami boleh mengesan dan mengumpul data penggunaan Applikasi, seperti tarikh dan masa Melalui penggunaan satu App. Apabila anda memuat turun dan menggunakan App, kami dan pembekal perkhidmatan kami boleh mengesan dan mengumpul data penggunaan App, seperti tarikh dan masa anda mengakses Applikasi  pelayan kami daripada pada peranti dan apa maklumat dan fail yang telah dimuat turun ke App berdasarkan pada nombor peranti anda.

·    Daripada anda: Maklumat seperti tarikh lahir, jantina dan poskod, serta maklumat lain seperti cara yang anda suka komunikasi, boleh dikumpul jika anda memberi maklumat ini secara sukarela. Maklumat ini tidak mengenal pasti anda secara peribadi atau mana-mana pengguna lain Laman melainkan jika ianya disatukan dengan Maklumat Peribadi.

·    Lokasi Fizikal: Kami mungkin akan mengumpul lokasi fizikal peranti anda dengan, sebagai contoh, menggunakan satelit, menara telefon sel atau isyarat WiFi. Kami mungkin menggunakan lokasi fizikal peranti anda untuk menyediakan anda dengan perkhidmatan berasaskan lokasi dan kandungan peribadi. Kami juga boleh berkongsi lokasi fizikal peranti anda, yang digabungkan dengan maklumat mengenai iklan yang dilihat dan maklumat-maklumat lain yang akan kami kumpulkan, dengan rakan kongsi pemasaran kami bagi membolehkan mereka menyediakan anda kandungan yang lebih peribadi dan untuk mengkaji keberkesanan kempen pengiklanan. Dalam beberapa kes, anda mungkin dibenarkan untuk menggunakan atau menolak penggunaan dan / atau perkongsian lokasi peranti anda itu, tetapi jika anda memilih untuk menafikan penggunaan dan / atau perkongsian itu, kami dan / atau rakan kongsi pemasaran kami mungkin tidak dapat menyediakan anda dengan perkhidmatan dan kandungan yang lebih peribadi.

·    Dengan menjumlahkan maklumat: Maklumat Peribadi Dijumlahkan tidak akan mengenal pasti anda secara peribadi atau mana-mana pengguna lain Laman, (sebagai contoh, kami boleh menggunakan Makllumat Peribadi untuk mengira peratusan pengguna kami yang mempunyai kod telefon di kawasan tertentu).

Bagaimana Kami Boleh Menggunakan dan Mendedahkan Maklumat Lain

Sila ambil perhatian bahawa kami mungkin akan menggunakan dan mendedahkan Maklumat Lain untuk sebarang tujuan, kecuali di mana kami diwajibkan untuk melakukan sebaliknya di bawah undang-undang. Jika kami diperlukan untuk mengaggap Maklumat Lain sebagai Maklumat Peribadi di bawah undang-undang, maka, sebagai tambahan kepada penggunaan yang telah disenaraikan dalam seksyen "Bagaimana Kami Boleh Mengumpul Maklumat Lain" di atas, kami boleh menggunakan dan mendedahkan Maklumat Lain bagi apa-apa maksud yang kami gunakan dan mendedahkan Maklumat peribadi.

Dalam beberapa kes, kami boleh menggabungkan Maklumat Lain dengan Maklumat Peribadi (contohnya menggabungkan nama anda dengan poskod anda). Jika kami menggabungkan mana-mana Maklumat Lain dengan Maklumat Peribadi dan maklumat yang digabungkan boleh mengenal pasti anda sebagai seorang individu, maklumat tersebut akan dianggap sebagai Maklumat Peribadi selagi ia digabungkan.

LAMAN PIHAK KETIGA

Dasar Privasi ini tidak menangani, dan kami tidak bertanggungjawab untuk, ciri-ciri sulit, maklumat atau amalan lain mana-mana pihak ketiga, termasuk mana-mana pihak ketiga yang mengendalikan mana-mana laman web Laman ini yang mengandungi pautan. Kemasukan pautan di Laman tidak menandakan pengendorsan laman yang dikaitkan oleh kami atau oleh ahli sekutu kami.

Secara khususnya, sila ambil perhatian bahawa Laman mungkin mengandungi pautan ke laman web e-dagang, termasuk beberapa laman web e-dagang yang berjenama Coca-Cola. Dasar Privasi ini tidak mentadbir mana-mana laman web e-dagang yang mungkin mengandungi pautan daripada Laman. Mana-mana Maklumat Peribadi yang anda berikan melalui laman web e-dagang akan tertakluk kepada dasar privasi bagi laman e-dagang, dan bukan Dasar Privasi ini. Kami tidak mempunyai kawalan ke atas, dan tidak akan bertanggungjawab untuk, penggunaan maklumat yang dikumpul melalui laman web e-dagang.

Selain itu, kami juga boleh menyediakan kepada anda dengan akses kepada fungsi pihak ketiga yang membolehkan anda untuk menghantar kandungan ke akaun (-akaun) media sosial anda. Sila ambil perhatian bahawa apa-apa maklumat yang anda berikan melalui penggunaan fungsi ini adalah berpandukan dasar privasi pihak ketiga yang berkenaan, dan bukan atas Dasar Privasi ini. Kami tidak mempunyai kawalan ke atas, dan tidak akan bertanggungjawab untuk, penggunaan maklumat yang anda berikan melalui penggunaan fungsi ini oleh mana-mana pihak ketiga .

Kami juga tidak bertanggungjawab untuk pengumpulan, penggunaan dan pendedahan dasar dan amalan (termasuk amalan keselamatan data) organisasi lain, seperti Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM atau mana-mana pemaju aplikasi lain, pembekal aplikasi, media sosial pembekal platform , operasi sistem pembekal, pembekal perkhidmatan tanpa wayar atau pengilang peranti, termasuk mana-mana Data peribadi yang telah anda dedahkan kepada organisasi lain melalui atau berkaitan dengan Apps atau kami Laman Sosial Media.

PIHAK KETIGA PENGIKLANAN YANG BERKAITAN DENGAN PENJUAL

Sila ambil perhatian bahawa vendor pengiklanan yang berkaitan dengan talian dan e-mel kami boleh menggunakan tag piksel, isyarat web, GIF jelas atau teknologi lain yang seumpamanya yang berkaitan dengan Laman untuk membantu menguruskan kempen pengiklanan dalam talian dan e-mel kami dan memperkukuhkan keberkesanan kempen tersebut. Sebagai contoh, jika penjual telah meletakkan cookie unik pada komputer anda, penjual boleh menggunakan tag piksel, web beacon, GIF jelas atau teknologi lain yang seumpamanya untuk mengenali cookie semasa lawatan anda ke Laman dan untuk mengetahui yang mana satu iklan dalam talian kami yang telah membawa anda ke laman kami, dan penjual boleh menyediakan kami dengan apa-apa Maklumat lain untuk kegunaan kami. Sila ambil perhatian kami mungkin mempunyai pautan seperti Maklumat lain yang diberikan kepada kami seperti Maklumat Peribadi mengenai anda yang telah kami kumpulkan oleh penjual kami kepada. Maklumat yang digabungkan boleh mengenal pasti anda sebagai individu dan jika benar, maklumat gabungan itu akan dianggap sebagai Data Peribadi selagi ianya digabungkan.

Kami mungkin menggunakan syarikat pengiklanan pihak ketiga untuk iklan-iklan di laman kami. Syarikat-syarikat ini boleh menggunakan maklumat (tidak termasuk nama, alamat, alamat e-mel atau nombor telefon) mengenai lawatan anda ke laman web ini dan lain-lain untuk menyediakan iklan tentang barangan dan perkhidmatan yang mungkin menarik minat anda

KESELAMATAN

Kami menggunakan langkah-langkah organisasi, teknikal dan pentadbiran yang munasabah untuk melindungi Maklumat Peribadi yang berada di bawah kawalan kami. Malangnya, tiada penghantaran data melalui sistem internet atau penyimpanan data boleh dijamin 100% selamat. Jika anda mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa interaksi anda dengan kami tidak lagi selamat (contohnya, jika anda merasa bahawa keselamatan mana-mana akaun yang anda ada dengan kami mungkin telah terjejas), sila maklumkan kepada kami dengan segera mengenai masalah ini dengan menghubungi kami selaras dengan "Menghubungi kami" di bawah (ambil perhatian bahawa pemberitahuan mel fizikal akan melambatkan masa yang diperlukan bagi kami untuk mengambil tindak balas terhadap masalah ini).

AKSES

Bagaimana anda boleh mengakses, mengubah atau menyekat Data Peribadi

Tertakluk kepada apa-apa pengecualian di bawah undang-undang, anda boleh mengemukakan permintaan kepada kami untuk akses, pembetulan atau sebaliknya dengan menghadkan kami untuk menggunakan Data Peribadi anda yang dahulunya telah diberikan kepada kami. Anda juga boleh mendapatkan maklumat lanjut dari kami dengan menggunakan maklumat hubungan yang disenaraikan di bawah dalam "Hubungi Kami" dan jelaskan permintaan anda.

Dalam permohonan anda, sila buat penjelasan apa maklumat yang ingin anda ubahkan, sama ada anda ingin Data Peribadi anda dihadkan di pangkalan data kami atau kami apa batasan yang anda inginkan semasa kami menggunakan Data Peribadi anda. Kami akan cuba untuk mematuhi permintaan anda secepat yang mungkin untuk melaksanakannya. Harap maklum bahawa walaupun kami berusaha , mungkin ada maklumat tertinggal yang akan kekal dalam pangkalan data kami dan rekod-rekod lain, yang tidak akan dikeluarkan atau diubah. Dan juga, sila ambil perhatian bahawa kami mungkin perlu untuk mengekalkan maklumat tertentu untuk tujuan penyimpanan rekod dan / atau untuk menyelesaikan apa-apa urus niaga yang telah mulakan sebelum meminta perubahan atau pembatalan tersebut (contohnya, apabila anda membuat pembelian atau menyertai promosi, anda mungkin tidak dapat untuk menukar atau memadam Data peribadi yang disediakan sehingga selepas selesai pembelian atau promosi tersebut).

Berkenaan dengan hak anda untuk mengakses dan / atau membetulkan Maklumat Peribadi anda, kami mempunyai hak untuk menolak permintaan tersebut atas sebab-sebab yang dibenarkan di bawah undang-undang, seperti memberikan akses kepada anda adalah tidak setimpal dengan risiko kepada privasi anda.

TEMPOH PENGEKALAN

Kami akan menyimpan Data Peribadi anda untuk tempoh yang diperlukan untuk memenuhi tujuan-tujuan yang digariskan dalam Dasar Privasi ini melainkan jika tempoh pengekalan yang lebih lama diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang.

PENGGUNAAN LAMAN OLEH GOLONGAN BAWAH UMUR

Laman ini hanya ditujukan kepada individu yang dibenarkan untuk berkongsi Maklumat Peribadi mereka dengan tidak memerlukan persetujuan dari ibu bapa dan kami meminta semua individu lain (termasuk individu di bawah umur 13 tahun) tidak memberi Maklumat Peribadi di laman tersebut.

PEMINDAHAN MERENTAS SEMPADAN

Data Peribadi anda mungkin akan disimpan dan diproses di mana-mana negara yang di mana kami mempunyai kemudahan atau pembekal perkhidmatan, dan dengan menggunakan laman kami ini, anda bersetuju dengan pemindahan maklumat ke negara-negara di luar negara tempat tinggal anda, termasuk Amerika Syarikat, yang boleh mempunyai peruntukan peraturan perlindungan data yang berbeza berbanding di negara anda.

MAKLUMAT SENSITIF

Kami meminta anda unutk tidak menghantar dan tidak mendedahkan apa-apa Maklumat Peribadi sensitif (contohnya, maklumat yang berkaitan dengan asal-usul bangsa atau etnik, pendapat politik, agama atau kepercayaan lain, kesihatan atau keadaan perubatan, latar belakang jenayah atau keahlian kesatuan sekerja) pada atau melalui Laman atau sebaliknya kepada kami

MAKLUMAT TERKINI KE DASAR PRIVASI INI

Kami boleh mengubah Dasar Privasi ini. Sila lihat di "Tarikh Kemaskini" legenda di bahagian atas halaman ini untuk melihat kali terakhir apabila Dasar Privasi ini disemak semula. Apa-apa perubahan kepada Dasar Privasi ini akan menjadi berkesan apabila kami pos Dasar Privasi yang dikaji semula di Laman. Penggunaan anda terhadap Laman ini bermakna anda bersetuju dan menerima perubahan Dasar Privasi yang dikaji semula.

MENGHUBUNGI KAMI

Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai Dasar Privasi ini, sila hubungi kami seperti berikut:

1.     E-mel kami di : shpuri@coca-cola.com

2.     Telefon kami di : 1800882653

3.     Anda boleh menghantar surat ke alamat pos yang berikut:

Untuk Perhatian :

Dasar Privasi Laman Web / Pengurus Perhubungan Awam dan Komunikasi

c/o Coca-Cola Far East Limited

Tingkat 8, Menara Shell

Kuala Lumpur Sentral

No. 211 Jalan Tun Sambanthan

50470 Kuala Lumpur


Sila ambil perhatian bahawa komunikasi e-mel tidak semestinya selamat; jadi sila jangan masukkan maklumat kad kredit atau maklumat sensitif dalam e-mel anda kepada kami.